1. Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej

Rynek 9

https://www.facebook.com/CEEiKSlawkow/

Zwiedzanie wystaw stałych 8,00 zł 4,00 zł

Spacer z przewodnikiem po mieście (grupa) 30,00 zł 15,00 zł